Architektura

Doupě

Doupě

Rekonstrukce objektu bývalého kravína v obci Doupě

» Více informací

Vyhlídka Dobrochov

Vyhlídka Dobrochov

Objekt spojující funkci rozhledny resp. vyhlídky a památníku připomínajícího sté výročí založení republiky na nezastavěném pozemku v severovýchodní části obce Dobrochov

» Více informací

Domek v sadu

Domek v sadu

Dům v sadu je z podstatné části navržen jako dřevostavba vystavěná na betonové základové desce a betonovém zdivu severní části 1. NP, která je umístěna pod úrovní terénu. K jižní fasádě domu v úrovni 1. NP přiléhá terasa respektive nízké dřevěné pódium navazující na vnitřní obytný prostor.
Hlavním komunikačním zařízením domu je kruhové ocelové vřetenové schodiště, umístěné ve středu dispozice, které propojuje tři obytné úrovně za současné eliminace ostatních komunikačních prostor.

» Více informací

Dolní Mlýn II

Dolní Mlýn II

Dolní Mlýn - soubor domů vniklý přestavbou a částečnou rekonstrukcí budov v prostoru někdejšího vodního mlýna, z něhož se dochovala historická kolová mlýnská zeď nad částečně zasypanou kolovou tůní a spodní část mlýnského náhona, sloužícího dnes jako okrasný rybníček. Po zániku mlýna byl soubor objektů užívaný jako hájovna a posléze sloužil k zemědělské malovýrobě. Stávající stav zahrnuje dva přízemní obytné domky se sedlovými střechami, propojené rohovou hospodářskou částí s chlévy, prádelnou, uhelnou, kolnou, listárnou, dílnou a sklepem s předsklepím.

» Více informací

Sídlo Polesí Vranov

Sídlo Polesí Vranov

Předmětem architektonické studie je návrh adaptace nevyužívaných hospodářských objektů v areálu hájenky na administrativní sídlo Polesí Vranov- zbudování kancelářských prostor a zázemí pro zaměstnance.
Návrh přestavby hospodářské části areálu v plném rozsahu respektuje původní půdorysné schéma dvora ohrazeného omítanou cihlovou zdí s hlavními budovami rozmístěnými po jeho obvodu s nezastavěnou vnitřní plochou včetně vazeb na sídelní strukturu a krajinný kontext.

» Více informací

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Prosluněná louka ve svahu lemovaná rozevlátými břízami, rozkvétající třešně, prohánějící se zajíci a daleké výhledy. Takto optimisticky se nám navzdory vší vážnosti zadání představil prostor určený pro zbudování nové smuteční síně na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí při našem prvním setkání. 
Prosté důvěrně známé formy s jednoduchou symbolikou navodí atmosféru pro uvolnění negativních emocí a současně skýtají dostatek klidu a důstojnosti pro niterné rozjímání pozůstalých při posledním rozloučení s blízkým člověkem.

» Více informací

Hildegardin Dvůr

Hildegardin Dvůr

Původní novoklasicistní kompozice budov a celého areálu s jejich krajinným a historickým kontextem je natolik významná, že se sama o sobě stala spolehlivým vodítkem k návrhu jejich adaptace, který na základě odborných doporučení stavebně historického průzkumu v plném rozsahu respektuje základní čtvercové půdorysné schéma dvora ohrazeného omítanou cihlovou zdí s hlavními budovami symetricky rozmístěnými po jeho obvodu a s převážně nezastavěnou vnitřní plochou.

» Více informací

Dolní Mlýn

Dolní Mlýn

Dolní Mlýn - soubor tří domů vniklý přestavbou a částečnou rekonstrukcí budov v prostoru někdejšího vodního mlýna, z něhož se dochovala historická kolová mlýnská zeď nad částečně zasypanou kolovou tůní a spodní část mlýnského náhona, sloužícího dnes jako okrasný rybníček. Po zániku mlýna byl soubor objektů užívaný jako hájovna a posléze sloužil k zemědělské malovýrobě. Stávající stav zahrnuje dva přízemní obytné domky se sedlovými střechami, propojené rohovou hospodářskou částí s chlévy, prádelnou, uhelnou, kolnou, listárnou, dílnou a sklepem s předsklepím.

» Více informací

Rodinný dům pod Čantoryjí

Rodinný dům pod Čantoryjí

V nejsevernější sporadicky zastavěné části obce Nýdek na osluněném převážně travnatém svahu klesajícím od severu k jihu směrem k centru obce nedaleko státní hranice s Polskem pod hlavním hřebenem Slezských Beskyd s nejvyšší horou Čantoryjí se nachází pozemek, který si investor zvolil pro výstavbu svého rodinného sídla. Od severu je chráněn hradbou vzrostlého stromořadí provázejícího přístupovou málo frekventovanou místní komunikaci, jež vede ke státní hranici a současně obsluhuje okolní domy a usedlosti. Směrem na východ, jih i západ se otvírá jedinečný panoramatický výhled.

» Více informací

Rozhledna Náklo

Rozhledna Náklo

Náklo – nejvyšší kopec Ratíškovické pahorkatiny je přes svoji nevelkou nadmořskou výšku významným krajinným prvkem Dolnomoravského úvalu, jenž poskytuje výhledy nejen do okolí, ale i na vzdálená panoramata moravských pohoří. Je to historicky významná lokalita s nezanedbatelným přírodním bohatstvím, křižovatka vinařských cyklostezek, cíl poutí, místo setkávání. 

» Více informací

Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

Skutečnost, že má být nová vyhlídková věž usazena na mýtině u cesty několik desítek metrů od vlastního vrcholu v těsném sousedství vzrostlých stromů nás vedla k hledání zvláštní formy, která jde vstříc přírodním tvarům, aniž by je přímo napodobovala.

» Více informací

Vinný sklep v Blučině

Vinný sklep v Blučině

Rekonstrukce objektu lisovny vinného sklepa pocházejícího z roku 1866 , nástavba obytného patra a přístavba vstupního manipulačního prostoru zajistí na malém prostoru dostatečně komfortní podmínky pro práci i bydlení vinaře. Příznivá vzájemná poloha se sousedním domem dala v minulosti vzniknout půvabnému náměstíčku. Snaha o jeho zachování a kultivaci vzala v průběhu stavebního řízení bohužel za své bezohledným zásahem majitele sousedního domu.

» Více informací

Turistické informační centrum v Mešovicích

Turistické informační centrum v Mešovicích

Opuštěný objekt někdejšího stanoviště strážného oddílu, zbudovaného v letech 1937-38 jako součást systému lehkého opevnění jižní hranice našeho státu, se nachází na malém návrší lesního pozemku v katastrálním území obce Mešovice na západě okresu Znojmo nedaleko státní hranice s Rakouskem. Romanticky a až anticky čistě vyhlíží subtilní sloupový objekt s rozlehlým předpolím, od severozápadu chráněný zalesněným svahem s neproniknutelným keřovým podrostem. Těsný kontakt s okolní přírodou a současně autonomie věky přetrvávajícího pozitivního lidského díla, to jsou dva nejdůležitější atributy tohoto jedinečného místa.

» Více informací

Rodinný dům v Brně - Bosonohách

Rodinný dům v Brně - Bosonohách

Přístavba rodinného domu umístěná hlouběji do vnitrobloku představuje nový obytný prostor pro rodinu investora v těsném kontaktu se zahradou odstíněný od hluku a prachu z nedaleké dálnice. Původní dům je využit jako reprezentativní vstupní objekt s pracovnou, ložnicí pro hosty a pronajímatelným bytem v patře.

» Více informací

Penzion pro seniory v Opavě

Penzion pro seniory v Opavě

» Více informací

1. března 2018

Dům pod Čantoryjí na Archiwebu 

9. listopadu 2017

Vyhlídka Dobrochov nově na našem webu