No images were found.

Dolní Mlýn

Lokalita: Uherskohradišťsko
Stav: Příprava výstavby
Projekt 2020

Tři domy vniklé přestavbou a částečnou rekonstrukcí budov v prostoru někdejšího vodního mlýna, z něhož se dochovala historická kolová mlýnská zeď nad částečně zasypanou kolovou tůní a spodní část mlýnského náhona, sloužícího dnes jako okrasný rybník. Po zániku mlýna byl soubor objektů užívaný jako hájovna a posléze sloužil k zemědělské malovýrobě. Stávající stav zahrnuje dva přízemní obytné domky se sedlovými střechami, propojené rohovou hospodářskou částí s chlévy, prádelnou, uhelnou, kolnou, listárnou, dílnou a sklepem s předsklepím.

Autorka: Marta Balážiková
Stavební část: Ondrej Balážik
Spolupráce: Tatiana Rebrova, Dominika Jabůrková

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik