No images were found.

Casa Bubik
rodinný dům pod Čantoryjí

Lokalita: Nýdek, Slezsko
Užitná plocha: 241 m2
Projekt: 2013
Realizace: 2014

Travnatý jižní svah pod hlavním hřebenem Slezských Beskyd s nejvyšší horou Čantoryjí. Hradba vzrostlého stromořadí na severní hranici pozemku, jedinečný panoramatický výhled otevírající se směrem na východ, jih a západ.
Dvorek, průjezd, stodola, venkovní pes a žádné ploty. Pohledově betonová východní fasáda domu obrácená k sousedním pozemkům je trochu přísnější a nepřístupnější než ostatní,
aby bylo jasno, přesto prolomena širokým vstupním otvorem s navrženými dřevěnými vraty. Do údolí projevuje stavba svoji přívětivější modřínovým dřevem obloženou tvář.
Modřínový strop terasy prochází skrze prosklenou stěnu do interiéru centrálního obytného prostoru a pak dál do všech místností. Severní vstupní fasáda s krytým závětřím je zvoucí,
ale sebevědomá, přístupná přes malý dvorek se skladem palivového dříví, umístěným při západní zdi garáže. Betonové lícové zdivo se zde prolíná s dřevěným obkladem tu fasády,
tu stropu.
Garáž pro dvě auta tvoří samostatné křídlo objektu, umístěné na severní straně pozemku v blízkosti veřejné komunikace kolmo na hmotu obytného domu. V krytém prostoru mezi garáží
a domem je umístěna venkovní kuchyně s letním posezením.  
Střecha i střešní svody jsou o něco masívnější, než bylo původně zamýšleno. Dali jsme si říct od místních mistrů, co znají zdejší zimy.
Stodola jako klícka pro sekačku se sklípkem na brambory a kotcem pro psa Vipa, a za ní ukryté tepelné čerpadlo systému vzduch- voda.
 
Dům mnoha tváří, dalo by se říci…
 
Obvodová konstrukce stavby kombinuje zdivo z betonových pohledových tvárnic s vloženou izolací a betonové zdivo s větranou minerální izolací a modřínovým obkladem.
Konstrukci střechy tvoří soustava dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými destičkami pokrytá TiZn plechem s předzvětralou úpravou.
Modřínová okna jsou opatřena trojitým zasklením. Do betonové hlazené podlahy je instalován topný systém, v tuhých zimách či pro navození pocitu instantního tepla
je možno použít krbových kamen. 
 

Autoři: Ing. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: Ing. arch. Katarzyna Bubik
Vizualizace: Ing. arch. Lubomír Kipila

Fotografie: Marek Hrubý

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik