No images were found.

Rozhledna Kelčský Javorník

Lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice
Výška rozhledny: 35 m
Náklady: 10,4 Mio Kč
Soutěž: 2012
Projekt: 2012 – 2014
Realizace: 2015

Architektura:

Skutečnost, že se pozemek pro usazení nové vyhlídkové věže nachází na mýtině u cesty několik desítek metrů od vlastního vrcholu Kelčského Javorníku (za hranicí ochranného pásma triangulačního bodu) v těsném sousedství vzrostlých stromů, nás vedla k hledání zvláštní formy, která jde vstříc přírodním tvarům, aniž by je přímo napodobovala.
Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce kombinuje modřínové dřevo a žárově pozinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě zakřivených modřínových lamel je uspořádáno do kruhu kolem ocelového sloupu, tvořícího vřeteno točitého schodiště, do tvaru štíhlého komolého elipsoidu, a společně vynášejí vyhlídkové plošiny.
Do prostoru rozhledny můžete vstoupit odkudkoliv, jen tak projít, anebo plynule po směru chodu hodinových ručiček vystoupat nahoru. Absence obvodových stěn zajišťuje nepřetržitý vizuální kontakt s okolím.
Každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou. Jedenáct je jich ve formě schodišťové podesty vytažené od centrálního schodiště mezi obvodové lamely, zaujímající vždy jeden
z dvanácti půdorysných segmentů. Dvanáctým zastavením je krytá kruhová plošina s výhledem mezi lamelami. Úplný nepřerušovaný panoramatický výhled zajišťuje otevřená vyhlídková plošina na vrcholu věže.

Konstrukce a technologie:

Kombinace dvanácti dřevěných lepených lamel s centrálním ocelovým sloupem, zavětrovaná horizontálně i vertikálně předepjatými tyčovými táhly, založená na železobetonovém základu kotveném do skalního podloží 4 mikropilotami. Zdrojem pro dvojici leteckých světelných návěštidel je ostrovní napájecí systém, skládající se z šestice fotovoltaických panelů, rozvaděče
s regulátorem a gelových baterií, umístěných v šachtě základu rozhledny.

Z autorské zprávy:

Když jsme začátkem dubna 2012 vyrazili poprvé na obhlídku vrcholu Kelčský Javorník, byly Hostýnské vrchy zahaleny do husté vlahé mlhy a zdejší příroda ještě příliš nebrala v úvahu jaro, které se v nížinách už dávno probouzelo. Překrásné výhledy, které za pěkného počasí slibuje oficiální web obce Rajnochovice, nám tedy zůstaly skryty, panující počasí však dodalo našemu putování z Tesáku na Kelčský Javorník neobyčejné kouzlo a my jsme začali uvažovat o rozhledně jako o součásti cesty, milníku vystupujícím z mlhy stejně, jak se nám postupně vyjevovaly
a zase ztrácely kameny, stromy, skály.
O čtrnáct dní později jsme se do Hostýnských kopců vydali znovu. Tentokrát jsme se rozhodli pro cestu z Rajnochovic. Situace se však opakovala, a přestože po celou cestu autem z našeho města bylo nádherně slunečno, Hostýnské vrchy byly opět obaleny mlhou. Přibyl i studený vítr a ledové mrholení. Jakoby tu nikdy ani jinak nebylo, anebo jakoby si ty daleké pohledy musel člověk něčím zasloužit. Třeba tím, že postaví rozhlednu.

Autoři: Ing. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: Ing. Tomáš Král (konstrukce), Ing. Pavel Mockovčiak (elektroinstalace)
Investor: Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik