Urbanismus

Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Lokalita Vodní Valy rozprostírající se od Smetanova splavu po Smetanův dům je územím, kde se potkává fenomén přírodního živlu řeky Loučné se silnou kulturní tradicí města, která se okolo řeky po staletí utvářela. Vazby mezi historickým jádrem a řekou, i když oslabeny, jsou stále dobře patrné a nové se nabízejí k navázání. Nechali jsme se vést danostmi místa, ve snaze přiblížit řeku na dosah a využít potenciál jejího okolí k městské rekreaci, přesto jí ponechat resp. vrátit, co její jest.

» Více informací

Hidegardin Dvůr

Hidegardin Dvůr

Hildegardin Dvůr - urbanistický soubor původně zemědělských objektů založený v 2. polovině 19. století se nachází v katastrálním území Pohořelice okresu Břeclav při cestě z Ivaně do Nové Vsi. Čtyři hlavní objekty areálu (dvě protilehlé volské stáje na SZ a JV straně, původně zčásti dvoupodlažní stavba pro zemědělské stroje na JZ a konečně uprostřed SV strany správní budova dvora) jsou uspořádány symetricky po stranách čtvercové parcely, propojeny ohradní zdí, která ohraničuje rohy pozemku a dotváří tak prolomena celkem třemi branami působivou poklasicistní kompozici. 

» Více informací

Zahrada v Brně - Masarykově čtvrti

Zahrada v Brně - Masarykově čtvrti


» Více informací

Římské náměstí v Brně

Římské náměstí v Brně

V plánované revitalizaci „Římského náměstí“ spatřujeme příležitost vytvořit plnohodnotný městský komunikační prostor s jasnými konturami a lidským měřítkem, místo setkávání, rozptýlení a odpočinku. Sám neoficiální název tohoto místa, jeho poloha a stavebně historický kontext představují velkou inspiraci pro dotvoření náměstí, které by se charakterem a atmosférou podobalo elektrizujícím městským prostorům evropských středomořských oblastí. Základním motivem kompozice návrhu je fontána, jež by se stala přirozeným centrem života a dění na náměstí.

» Více informací

1. března 2018

Dům pod Čantoryjí na Archiwebu 

9. listopadu 2017

Vyhlídka Dobrochov nově na našem webu